Uzdatnianie wody

Zakładamy kompleksowe systemy uzdatniania wody. Każdy kto posiada własną wodę ze studni o podwyższonych parametrach fizykochemicznych powinien taką stację uzdatniania posiadać. Uzdatniając wodę sprawiamy, że jest ona zdatna do picia oraz spełnia wszelkie wymogi.

Wykonujemy stacje uzdatniania również na sieci wodociągowej. Każda stacja uzdatniania wymaga serwisu. Świadczymy usługi wymiany filtrów, złoża oraz regulację. Wszystkie prace wykonujemy na podstawie badań wody.